• info@yasamobezitemerkezi.com
 • 0282 258 55 55
 • 0533 017 84 84

Obezite Cerrahisi

Obezite Cerrahisi

    Morbid obezite son yüzyılda salgın boyutunda bir sorun haline gelmiştir. Ölüme neden olan önlenebilir hastalıklar arasında sigaradan sonra ikinci sıradadır. Obezitenin dereceleri Vücut Kitle İndeksi ile (VKİ) tanımlanır. Hastalar; zayıf, normal kilolu, fazla kilolu, obez, morbid obez ve süper obez olarak sınıflandırılır.

Obezitenin vücuda etkileri: 
    VKİ artması ile beraber ‘’Metabolik Sendrom’’ olarak tanımlanan bazı bozukluklar daha sık görülmekte bu durumda kalp ve damar hastalıkları riskini 3 kat artırmaktadır. Obezitenin metabolik etkilerine bağlı olarak dejeneratif eklem hastalıkları, tip 2 diyabet, gastroözofagial reflü hastalığı, safra kesesi taşı oluşumu, solunum problemleri, hipertansiyon, kan kolestrol yüksekliği, kanser gelişim riskinde artış sayılır. Hastaların %90’nında alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması gözlenir. Kilo kaybı ile birlikte bu hastalıkların çoğu iyileşir yada ortadan kalkar. 21 yaşında morbid obez erkek bir hastanın ömrü normal kişiye göre 12 yıl daha az tahmin edilirken bu süre kadınlarda 9 yıl olarak bildirilmektedir.(1)

Morbid obezitenin tedavi seçenekleri:
     Obezite, sebep olduğu psikolojik ve metabolik hastalıklarının tedavisi yüksek mali götürüsünden dolayı mücadele edilmesi gereken bir hastalıktır. Cerrahi dışı yöntemlerle kilo kaybı sağlansa da 24 ay gibi kısa bir sürede %66’sı tekrar şişmanlamaktadır. Ek hastalıklar nedeniyle erken ölümlere neden olması ve salgın boyutundaki görülme sıklığı morbid obezite tedavisinde cerrahi seçeneği öne çıkarmıştır. 

     Morbid obezite cerrahi tedavisi ‘’bariyatrik cerrahi’’ olarak adlandırılır. Sürdürülebilir kilo kaybı yalnızca bariyatrik cerrahi ile sağlanır. Cerrahi tedavi uzun süreli takip ve değerlendirmenin olacağı bariyatrik  proğramın bir parçasını oluşturur. Cerrahi uygulanacak hastalar, beklenen yarar, cerrahinin riski ve uzun süreli sonuçları, ömür boyu beslenme danışmanlığı ve biyokimyasal takibin gerekebileceği konusunda açıkça bilgilendirilmelidir. 

    Bariyatrik Cerrahi Yapılması Uygun olan hasta grubu

 • VKİ >40 kg/m2 veya VKİ>35 kg/m2 birlikte ek hastalık (tip 2 diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi, hiperlipidemi… vs) olması
 • Cerrahi dışı tedavilerin başarısız olması
 • Kontrolsüz psikolojik ve depresif bozukluk olmaması
 • Aile ve sosyal çevre desteğinin tam olması
 • Ameliyat riskinin kabul edilir olması
 • Alkol ve ilaç bağımlılığı olmaması
 • 18-60 yaşaları arasında olması

Bariyatrik cerrahi işlemlerinin etki mekanizmaları emilimin engellenmesi ve midenin küçültülmesinin karmaşık etkileşimleri yanında açlık ve tokluğu etkileyen hormonol ve sinirsel sinyaller sonucuna bağlı olarak çıkar. En sık uygulanan bariytrik cerrahi işlemleri
Kısıtlayıcı (Restrüktif)

         Laparoskopik Ayarlanabilir Gastrik Band (LAGB)

         Sleeve Gastrektomi (SG)

 • Emilim Bozucu

         Biliopankreatik Diversiyon (BPD)

         Jejunoileal Bypass (JIB)

 • Kombine Kısıtlayıcı ve Emilim Bozucu

         Roux-en Y Gastrik Bypass

         BPD ile beraber duadenal switch (DS)

Bariyatrik cerrahi sonrası hastaların %70 inde lipid profili ve kan şeker seviyeleri düzelmektedir. Total kolestrol, LDL ve trigilserit oranlarında anlamlı düşmeler olmaktadır.
Bariyatrik cerrahi işlemlerindeki ölüm oranı laparoskopik kolesistektomi gibi karın içi ameliyatlarındaki ile eşit orandadır.(2)

Paylaş